Zgłoszenie produktu bądź usługi w plebiscycie
Industry Awards 2020

Cena za zgłoszenie 1 produktu: 500 zł netto.
1. Dane zamawiającego:
Imię
Nazwisko
Email
Stanowisko
Firma / Instytucja
NIP
Adres
Miejscowość
-
Telefon komórkowy
Fax
Uwagi


2. Liczba zgłoszonych produktów:
Cena zgłoszenia: 500 zł netto
3. Wybierz rodzaj płatności:


Niezależnie od wybranej formy płatności otrzymasz fakturę VAT

4. Zgody formalne:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Forum Media Polska spółka z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań (dalej: My). Będziemy przetwarzać powyższe dane w celach marketingowych. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na komunikację z naszej strony w każdym czasie. Możesz to łatwo uczynić, dzwoniąc na 61 66 55 800 lub poprzez przesłanie maila na adres: bok@forum-media.pl.

Zgadzam się na kontakt ze strony wydawnictwa Forum Media Polska sp. z o.o. drogą elektroniczną i telefoniczną w celach marketingowych, w szczególności w celu przedstawiania sprofilowanej oferty produktów i usług wydawnictwa lub jego partnerów.

Oświadczam, że zawieram umowę kupna w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową*

Akceptuję ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych sprzedaży produktów Forum Media Polska Sp z o.o., dostępne na stronie www.e-forum.pl oraz w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Polska 13.*Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych

Akceptuję regulamin Industry Awards 2020 dostępny tutajREGULAMIN Industry Awards 2020:

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu „Industry Awards 2020" jest wydawca czasopisma Służby Utrzymania Ruchu, wydawnictwo Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
 2. Celem Plebiscytu jest promocja najlepszych produktów mających zastosowanie w zakładach przemysłowych w Polsce.
 3. Do Plebiscytu mogą być zgłaszane produkty krajowe i zagraniczne.
 4. Produkty do Plebiscytu mogą zgłaszać firmy produkcyjne, dystrybucyjne, usługowe oraz przedstawicielstwa firm zagranicznych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest zgłoszenie produktu w odpowiednim terminie w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w regulaminie.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie

 1. Warunkiem uczestnictwa w Plebiscycie jest zgłoszenie produktu do 30 września 2020 roku, w formie zgodnej z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
 2. Zgłaszanie produktów do Plebiscytu jest odpłatne.
 3. Zgłaszanie produktów do Plebiscytu odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie /zglos-produkt.
 4. Firma może zgłosić maksymalnie 3 produkty w każdej kategorii.
 5. Zgłoszenie produktu do Plebiscytu powinno zawierać:
  1. Nazwę, dane teleadresowe, logo oraz NIP firmy zgłaszającej produkt;
  2. Dane osoby zgłaszającej produkt;
  3. Oficjalną nazwę produktu;
  4. Link do strony internetowej, gdzie znajduje się pełny opis produktu;
  5. Kategorię, w której produkt jest zgłaszany;
  6. Opis produktu (do 1000 znaków ze spacjami);
  7. Jedno zdjęcie produktu.
 6. Organizator Plebiscytu może w razie potrzeby wnioskować o udzielenie dodatkowych informacji oraz doręczenie dokumentacji mających na celu weryfikację danych zawartych w formularzu zgłoszenia.
 7. W przypadku, gdy zgłaszającym produkt jest jego wyłączny dystrybutor niezbędne jest załączenie oświadczenia o posiadaniu stosownych praw do jego wprowadzania do obrotu na terytorium Polski oraz korzystania w powyższym zakresie z jego marki, znaku towarowego i innych oznaczeń.
 8. W Plebiscycie, poza zgłoszonymi produktami, mogą wziąć również udział produkty opisywane na łamach czasopisma „Służby Utrzymania Ruchu".
 9. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo wykorzystania przesłanych materiałów w publikacjach w czasopismach i portalach internetowych.

§ 3
Kategorie Plebiscytu

 1. Plebiscyt „Industry Awards 2020" ma na celu wyłonienie zwycięzców w następujących kategoriach:
  1. Roboty przemysłowe
  2. Diagnostyka i termowizja
  3. Pomiary i czujniki
  4. Czyszczenie maszyn i przestrzeni produkcyjnej
  5. Efektywność energetyczna zakładu przemysłowego
  6. Programy, systemu i aplikacje dla UR i produkcji
  7. Skanowanie budynków/Systemy wizyjne
  8. Druk 3D dla produkcji
  9. Napędy i sterowanie maszyn
  10. Usługi outsourcingowe dla UR
  11. Pneumatyka i hydraulika
  12. Oleje i smary dla przemysłu
  13. Systemy bezpieczeństwa na produkcji
  14. Magazynowanie części zamiennych
  15. Logistyka wewnątrzzakładowa
  16. Gospodarka odpadami przemysłowymi
  17. Systemy automatyzacji produkcji
 2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania i modyfikowania listy kategorii m.in. w zależności od liczby otrzymanych zgłoszeń.

§ 4
Etapy Plebiscytu i zasady głosowania

 1. Plebiscyt Industry Awards 2020 czasopisma „Służby Utrzymania Ruchu" jest wieloetapowy.
 2. Głosowanie odbywa się poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie www http://www.industry-awards.pl/glosowanie.html
 3. Głosowanie trwa od 15 lipca do 10 października  2020 roku.
 4. Głosujący ma możliwość oddania głosu na 1 wybrany produkt z każdej kategorii.
 5. Jedna osoba może głosować tylko jeden raz na produkt z każdej kategorii.
 6. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Wydawnictwa Forum Media Polska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
 7. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawnictwa Forum media Polska., informacji handlowych w rozumieniu z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 8. Każdy uczestnik biorący udział w głosowaniu wyraża zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2016 poz. 1489 ze zm.) pochodzących od Wydawnictwa Forum Media Polska.
 9. W każdej kategorii zwycięży produkt, który uzyska największą liczbę punktów wynikających z sumy z oddanych głosów Czytelników.
 10. Ogłoszenie wyników podczas Kongresu PolMaintenance w dniach 20-21 października 2020 r.
 11. Podsumowanie wraz z opisem produktów, które zwyciężą w Plebiscycie opublikowane zostanie w listopadowym wydaniu SUR nr 6/2020

§ 5
Nagrody

 1. Zwycięzcy Plebiscytu zostaną uhonorowani statuetką „Industry Awards 2020".
 2. Zwycięskie firmy będą miały prawo wykorzystywać logotyp „Industry Awards 2020" w swoich materiałach informacyjnych oraz posługiwać się tytułem „Industry Awards 2020" w odniesieniu do zwycięskiego produktu.
 3. Zwycięskie firmy otrzymają nagrody w postaci pakietu promocji danego produktu o wartości 6.000zł netto (pakiet obejmuje promocję produktu przez 1 miesiąc na portalu www.sluzby-ur.pl, Facebook, Linkedin)

§ 6
Postanowienia końcowe

 1. Aktualne informacje związane z Plebiscytem będą publikowane na stronie internetowej: www.sluzby-ur.pl
 2. Wszelkie kwestie związane z interpretacją oraz zastosowaniem niniejszego Regulaminu będą wyjaśniane i rozstrzygane przez Organizatora: Redakcję Służby Utrzymania Ruchu
 3. Zgłoszenia produktu do udziału w Plebiscycie jest równoznaczne z jego zgodą na warunki określone w niniejszym Regulaminie.